forntida.se
Vikingaveckan 2005 på Adelsö. Foto: H-G Lindström


Adelsö hembygdsdag
den 8 augusti 2010

Klicka för större bild.

I samarbete med Adelsö hembygdslag visade jag fornlämningarna, vid Världsarvet Hovgården, ur ett medeltida perspektiv med Alsnö hus och Alsnö stadga i fokus, med historier om människorna som en gång vistats där och om den höviska kulturen.

Wille Jakobsson hade arbetat fram en intressant utställning i hembygdshuset om Adelsö stadga och Alsnö hus och  Björn Ambrosiani höll en upplysande föreläsning om det forna "Ledungssystemet".

Wille Jakobsson, Linda och Björn Ambrosiani

Samling vid hembygdshuset. På vandring till Alsnö hus ruin via hagar med kor och får. Många intresserade deltagare lockades trots hot om regn - som fantastiskt nog uteblev :-)

Vid runstenen I dag är det kor och får som residerar på Alsnö hus marker. Vidare till Alsnöhus tillsammans med korna.

Linda berättar vid en äldre husgrund som eventuellt var Kung Sverker Karlssons tidigare hus, som omnämns år 1200 I porten till Alsnö hus. I porten till Alsnö hus.

Linda berättar om de många fantastiska fynden i huset Inifrån Alsnö hus. Del av grundmuren.

Andra guideturen.  Här ser jag mer ut som Carl Elds skulptur av Ansgar...fast i ny röd sidenklänning!

 

 

 

E-post: linda@forntida.se
All rights reserved, Linda Wåhlander ©
Text, bilder och teckningar på hemsidan skyddas av
upphovsrättslagen.